Regulamin

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący od 01.01.2016 r. (w załączeniu)

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Uchwała nr 74

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 28.03.2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb

 

Na podstawie § 30 p.11 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala się, co następuje:

  1. Zarząd Główny zatwierdza nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016

Członek ZG PZW                Prezes ZG PZW

/-/                                         /-/
Jerzy Musiał                      Dionizy Ziemiecki

Comments are closed.