Prace przy stwach

Jak wiele kolegów zauważyło od 3 tygodni w Soboty pracuje koparka na grobli północnej i wschodniej – musieliśmy tak zrobić ponieważ groble byłe przekopane przez Bobry i cała woda ze stawu nam się przelewała i szła opaską wokół stawu nr 1 – efektem tego rok temu była przyducha i straty na stawie nr 1

jest to naprawione – wodę Mamy nawet w suszy jaka jest teraz
dzięki pomocy Pana Zagały sąsiada który doradził nam w jaki sposób spietrzyc wodę i jak nią regulować

1 etapem prac był MICH zaporowy na Opasce

2 Etapem jest nadal naprawa grobli północnej i i wschodniej od stawów hodowlanych ( w trakcie prac)

Dodaj komentarz