Koło PZW MYSTAL

WŁADZE KOŁA PZW MYSTAL

Prezes Koła PZW MYSTAL

Tomasz Pawelski

Zarząd Koła PZW MYSTAL
  • Vice Prezes – kol.Stanisław Radosz
  • Skarbnik – kol. Mariusz Balwierz
  • Komendant Straży – kol. Jarosław Cebula
  • Kap.portowy – kol. Mateusz Nowak
  • Sekretarz – kol. Mariusz Michniewski
  • Gospodarze :

– kol. Adrian Duda

-kol. Mateusz Warda

– kol. Jan Skorek

Protokół z zebrania – Pobierz Tutaj


LOGOTYPY KOŁA

Do pobrania klikając na poniższą grafikę

Zgodnie z Uchwałą nr 97 ZG PZW z dn. 30.03.2001 r. w sprawie godła, barw i pieczęci Polskiego Związku Wędkarskiego, określiła prawo używania godła Związku. Prawo do używania godła Związku posiadają wszystkie jednostki organizacyjne PZW (okręgi i koła), z zastrzeżeniem, że nie mają one uprawnień do przekazywania  go podmiotom trzecim.Stwierdzono również, że niedopuszczalne jest używanie godła w zniekształconej postaci graficznej, również przy tworzeniu logotypów okręgowych i kół.

Comments are closed.